???? CÓ PHẢI BÁN HÀNG ONLINE TOÀN LÀ LỪA ĐẢO?????
Xin thưa với bạn rằng :
✔ Tôi không bán danh dự của mình
✔✔ Tôi không bán lòng tin của mình
✔✔✔Tôi không bán nhân cách và nhân phẩm của mình
✔✔✔✔ Tôi không bán bạn bè của mình
✔✔✔✔✔ Tôi không bán lương tâm của mình
với cái quá rẻ như thế…. và đổi lại bằng MỘT CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT
Hãy để lại cho tôi 1 chấm. Đó cũng là cách để tôi biết bạn luân bên tôi. Như cách mà tôi bên bạn vậy…..
Hãy cho tôi 1 chút yêu thương và lòng tin bạn nhé…. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy
BẠN ĐÃ KHÔNG TIN LẦM NGƯỜI
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *