Đề nghị các Cha xứ và Giáo dân Hà tĩnh đến gặp các toà báo này để yêu cầu chúng nó đính chính và xin lỗi

Đề nghị các Cha xứ và Giáo dân Hà tĩnh đến gặp các toà báo này để yêu cầu chúng nó đính chính và xin lỗi !
Thằng Bạch Hồng Quyền nó là đứa nào mà có thể kích động xúi dục được các Cha và Giáo dân ?
Bọn báo giật tít như vậy là khinh và bôi nhọ các Cha và Giáo dân, cần bắt chúng xin lỗi ngay !

8 thoughts on “Đề nghị các Cha xứ và Giáo dân Hà tĩnh đến gặp các toà báo này để yêu cầu chúng nó đính chính và xin lỗi

  1. Bạch Hồng Quyền

   Tôi đề xuất tổ chức một cuộc vây trụ sở huyện để ra yêu sách với chính quyền

   Reply
 1. Thống Nhất

  Thế còn quí vị xúc phạm, bôi bẩn lãnh tụ của chính phủ VN thì sao? Đã có ai xin lỗi chưa?

  Reply
 2. LapHuong Nguyen

  Lãnh đạo làm điều sai trái , bán nước , buôn dân thì đáng bị nguyền rủa .

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *