Nhiều người bảo

Nhiều người bảo, giải quyết vấn đề HOÀ HỢP, HOÀ GIẢI, là việc của “bên thắng cuộc”. Mà họ thì chẳng muốn. Họ vẫn chỉ muốn nuôi dưỡng mâu thuẫn và bất công để dễ bề cai trị. Các tổ chức dân sự, các nhà tranh đấu, thực sự, chẳng thể làm được gì…!
Thật nhầm. Không chỉ nhầm. Cách nghĩ đó đã quá ấu trĩ, lạc hậu…!
Sự thực, khi các tổ chức dân sự, các nhà tranh đấu biết đặt đường hướng và tiêu chí hoạt động của mình dựa trên các giá trị phổ quát của nhân loại ngày nay-lấy quyền con người và dân chủ văn minh làm nền tảng-thể hiện trong một biểu tượng thống nhất vượt qua các giới hạn “màu cờ sắc áo” là tự mình đã thể hiện một tinh thần “hoà hợp, hoà giải” có thể khiến cho nhà cầm quyền độc tài phải lo sợ.
Hãy học tập cái “đám trẻ con của phong trào dù vàng Hongkong”. Khi đưa ra biểu tượng cây dù vàng lồng ghép với biểu tượng hoà bình, “chúng” không chỉ khiến dân Hongkong mà cả thế giới văn minh phải chú ý và chia sẻ ý nghĩa của phong trào. “Chúng” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp và phe phái khác nhau trên khắp thế giới.
Cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam, không cần và không thể đưa ra tiêu chí và cách thức “hoà hợp, hoà giải” của riêng mình sao?
Nên suy nghĩ cẩn thận về chuyện, tại sao nhà cầm quyền đã và đang kích động cho sự phân chia và phân biệt ” màu cờ sắc áo”? Nó có lợi cho họ.
Phải biết cách hoá giải thủ đoạn này…!
*
Dân ta, phần lớn không chịu học, không chịu nghiên cứu lý thuyết. Sự thực, nếu các tổ chức dân sự, các nhà tranh đấu có kiến thức về CÔNG THÁI HỌC TỔ CHỨC (Organizational ergonomics), thì họ sẽ thấy, giải quyết vấn đề này, không phải là chuyện quá khó khăn…!
(Organizational ergonomics is concerned with the optimization of socio-technical systems, including their organizational structures, policies, and processes. (Relevant topics include communication, crew resource management, work design, work systems, design of working times, teamwork, participatory design, community ergonomics, cooperative work, new work programs, virtual organizations, telework, and quality management.))
HÌNH: Nói chuyện chuyên đề về truyền thông ở nhà thờ Thái Hà-Hà Nội, 2016.

5 thoughts on “Nhiều người bảo

 1. Trung Trần

  Có một điều em hay suy nghĩ về những người đấu tranh dân chủ ở VN là không biết có phải họ mang nặng tư tưởng của học thuyết “thiên mệnh” hay không, mà sao ai cũng luôn có mình là đúng đắn, là quan trọng, là trung tâm của mọi việc. Từ đó dẫn đến chả ai nghe ai, chả bao giờ đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung.

  Reply
  1. To Ngoc

   Hi, đây là một vấn đề văn hóa nhức nhối hiện nay. Người Việt, nhiều khi, cứ như những “con bệnh tâm thần”…!

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *