2 cái máy xay sinh tố đổ bộ tại kho hàng

2 cái máy xay sinh tố đổ bộ tại kho hàng
Vô tự nc tự soạn hàng bỏ thùng dán băng keo đưa tiền đi về
Bth tháng nào ship cũng đi nay dt ship ko ll đc là tới thẳng kho lun kk
Nói hốt đỡ về bán mấy ngày cuối tháng thôi dự là t9 lại bùng nổ nữa rồi