ẢNH CỦA FAN

ẢNH CỦA FAN
Cuối giờ, nhận được tấm ảnh mà Lưu Trọng Nhân vô tình chụp được. Bạn ấy đặt tên là “Quyền lực từ những đứa con Mặt trời”.
Tự nhiên thấy vui vì giờ đây Rolls-Royce đã được nhìn nhận một cách đúng nghĩa, công bằng và tích cực.
Rolls-Royce bản thân chỉ là một chiếc xe, nhưng những người sử dụng đã làm nên quyền lực ấy, một cách quang minh chính đại dưới ánh sáng của Mặt trời.