#AnhKhang và #TroivanconxanhEmvanconAnh hẹn gặp các bạn yêu chữ ở #Saigon #DaNang #HaNoi #CanTho vào ngày giờ như trong lịch trình bên dưới nghen

#AnhKhang và #TroivanconxanhEmvanconAnh hẹn gặp các bạn yêu chữ ở #Saigon #DaNang #HaNoi #CanTho vào ngày giờ như trong lịch trình bên dưới nghen.
Sẽ có giao lưu tâm tình, ký tặng lẫn quà tặng và ôm ấp tay bắt mặt mừng các kiểu.
Hẹn Đà Nẵng ngày thứ Bảy 22/4.
Hẹn Sài Gòn ngày Chủ Nhật 23/4.
Hẹn Hà Nội ngày thứ Bảy 6/5.
Hẹn Cần Thơ ngày Chủ Nhật 7/5.