Bạn kinh doanh mà không thấu hiểu Khách Hàng của mình thì làm sao lấy được tiền của họ

Bạn kinh doanh mà không thấu hiểu Khách Hàng của mình thì làm sao lấy được tiền của họ!
Ví dụ Người Việt Nam HÁM RẺ, nếu ai thấu hiểu chuyện đó sẽ kiếm được tiền tỷ ngay!
Ngoài ra nhiều Tật Xấu khác như Bề Ngoài, Sĩ Diện, Hung Hăng, Lưu Manh, Bất Tín, Đổ Thừa…., cứ mỗi tính xấu vậy kiếm được Bạc Tỷ là bình thường!
Kiếm Tiền từ những Tính Xấu của Người Việt cũng là một cách nhanh chóng giúp họ thay đổi, còn không thì sẽ là mồi ngon cho người khác làm giàu thôi!
Bởi vậy, tôi nói các bạn phải đọc FB Anh Tư Sang để hoặc bạn sẽ có cách làm giàu hoặc bạn sẽ bớt nghèo! Vậy ha!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >
Ai muốn biết, đi like cái status trước cho đủ 3k thì sẽ viết, không thì tôi sẽ im lặng mà kiếm tiền 1 mình vậy! Haha