Báo cáo các bác

Báo cáo các bác, 3 chúng em đã chào đời trong một buổi chiều mưa và giông tố…
Rất vui vì bố chúng em đã kịp về và có mặt lúc mẹ vượt cạn!
Chúng em đang đói lắm nhưng bác chủ chưa biết cho chúng em ăn gì
Mong cả nhà fb chỉ bảo cho bác chủ chúng em ạ! Xin đa tạ
See Translation