Bọn điện nó thay cái công tơ

Bọn điện nó thay cái công tơ,cả phố mất điện sáng đến giờ,ngồi vêu mõm chó cho đến tối,buồn chân buồn tay phát ngẫn ngờ.
Có anh nào đương ngồi nơi đâu,hú cái tôi qua chút ngõ hầu,làm ly trà đá hay diệu gạo,giết thời gian tý cho đỡ sầu …nhẻ…