Các bãi tắm ở VN hầu hết là an toàn

Các bãi tắm ở VN hầu hết là an toàn. Tuy nhiên ở các vùng biển hẻo lánh thì phải cẩn trọng. Mùa hè sắp đến rồi. Đoạn vdo quay khá rõ con sóng rút chân. Nó cuốn cát dưới chân rất mạnh,kéo thẳng ra vùng nước sâu xa bờ. Kinh nghiệm khi bị rơi vào vùng nước cuộn này là chẳng làm gì cả. Nín thở ở mức tối đa,chờ gia tốc cuốn ra của sống yếu dần thì bơi ngang thoát khỏi đợt sóng tiếp theo. Nhưng phần quan trọng nhất cho mẹo này là bạn cần biết bơi& lặn tốt…