Càng sát ngày triển lãm

Càng sát ngày triển lãm, không khí lại càng nóng. Ở VN là sẵn sàng có 1 đội ngũ chuyên nghiệp làm mọi thứ hộ, bên này thì phải tự làm mọi thứ. :p
Đang tự quay 1 clip ngắn về quá trình vẽ khăn lụa, các diễn viên chính là đôi tay của 2 vợ chồng.
Hy vọng sẽ truyền được tình yêu tới cho mọi người :).
Chỉ buồn cái là tay chồng thì như Beauty, tay mình thì giống The Beast 🙁