CHỐNG BÃO

CHỐNG BÃO
Mấy hôm nay thấy nhiều anh em đăng facebook, ví chị em như cơn bão. Đến thì cuồng nhiệt, đi thì quét sạch, mang theo mọi thứ.
Tổn thất như vậy là quá lớn và chắc chắn phải cưỡng lại. Mà chống bão thì không gì bằng phải đưa thẳng….quên, đi thẳng vào tâm bão. Có anh em nào đồng ý không?