CHỐNG BÃO

CHỐNG BÃO
Mấy hôm nay thấy nhiều anh em đăng facebook, ví chị em như cơn bão. Đến thì cuồng nhiệt, đi thì quét sạch, mang theo mọi thứ.
Tổn thất như vậy là quá lớn và chắc chắn phải cưỡng lại. Mà chống bão thì không gì bằng phải đưa thẳng….quên, đi thẳng vào tâm bão. Có anh em nào đồng ý không?

22 thoughts on “CHỐNG BÃO

  1. Đoàn Hữu Chinh

    Xe RR thì có lẽ không thể dùng lượng từ cỗ. dùng là ĐÀI đi, như kiểu PHÁO ĐÀI BAY Ý NHỈ.

    Reply
  2. Giàng A Tý

    Nhất trí 2 tay 3 chân! Có điều, không nhìn thấy tâm bão đâu để phi thẳng vào Đoàn Hiếu Minh ah!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *