Chúng tôi có tổng cộng 4 lần Casting cho tất cả các vai chính trong phim

1  
Chúng tôi có tổng cộng 4 lần Casting cho tất cả các vai chính trong phim.
Vòng Casting nào cũng lao tâm khổ tứ. Lựa chọn với đủ tiêu chí, yếu tố…
Tất cả các diễn viên nào muốn tham gia dự án của chúng tôi đều phải Casting. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của Namcito & Bảo Nhân.
#Moitinhdaucuatoi #Shewaspretty #Casting

One thought on “Chúng tôi có tổng cộng 4 lần Casting cho tất cả các vai chính trong phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *