Chuyện của ngày hôm qua

Chuyện của ngày hôm qua…03/05/2017
E tưởng chỉ mới 7-8 tuần, đến khi chị bác sĩ đọc kết quả:
– thai sống ( rưng rưng )
– gần 11 tuần ( bất ngờ quá khóc luôn, bác sĩ hỏi bác sĩ làm e đau hả, dạ hok có đau, r bác cười mỉm )
Zậy là 4 tuần đầu tiên con đến r mà hok có biết trộm vía các mụ đỡ con vẫn an toàn
Cầm nhìn tấm hình trắng đen thôi mà thiệt là chịu hok có nổi…

#XuanThao #DinhLoc #Dancer #VuCong #GàConCốLên #TiểuNhânMã