Có người nói

Có người nói, đàn ông say sau khi uống 4 chén rượu, đàn bà say sau khi tận hưởng 4 nụ hôn.
Vậy là giờ vẫn còn say.
Đã không biết bao nhiêu nụ hôn check in cùng nhau trên khắp nẻo đường, và hy vọng về già dù không còn răng, thì sẽ vẫn bên nhau như thế. (hy vọng không bị nuốt nhầm răng giả thôi) 🙂