ĐẠI LÍ CÒN IÊM NÀO CHƯA LẤY THÌ TỐI NHỚ BÁO ĐƠN

ĐẠI LÍ CÒN IÊM NÀO CHƯA LẤY THÌ TỐI NHỚ BÁO ĐƠN
LẺ CŨNG ĐẶT QUA ĐẠI LÍ NHÉ 🙂
BẠN NÀO MUỐN SỈ 5-10c IB EM VÁY ĐẸP TRÊN TỪNG CÂY SỐ Ô TÔ KÊ 🙂
LÔ CUỐI TỔNG CÓ 150c CUỐI ( 100 ĐEN 50 XÁM)
SÁNG VỀ 400c HẾT TRONG CHỚP MẮT 🙂
lẻ 99k
SỈ 7x 8x