Đam mê có nhiều-ý thức lại rất ít

Đam mê có nhiều-ý thức lại rất ít…
Logo của các nhóm hội phượt,biker được dán lên biển Thiên đường mây Tà Xùa, nhìn rất xấu xí và vô ý thức!
Các bạn mua đồ phượt hay bán đồ phượt hcm cũng cần phải đưa ra những lời khuyên cho các nhóm hội.
Ai cần nổi thì đã nổi rồi.Ai chưa nổi k cần phải dán để nổi nữa.
Đánh dấu có nhiều cách nhưng không phải cách này…
Bác rất buồn vì mai là SN Bác…
Bác Hồ nhé!
Tà Xùa 18/5/2018