Đi làm về

Đi làm về. Nhà đã tắt đèn. Nghe tiếng xe mẹ về. Con đang nằm trong mùng ngủ, bật dậy, kêu: mẹ ơi, mẹ.
Mẹ làm lơ. Đi thẳng 1 lèo xuống bếp không dòm con cái nào. Bà ngoại nói: đâu phải mẹ đâu.
Con vẫn ngồi trong mùng, kêu nho nhỏ: mẹ, mẹ mà, mẹ ơi. Mẹ ơi.
Nghe mà đứt gan đứt ruột. Bước lên dòm ẽm phát. Ẽm cười toét. Chạy lại. Ôm cổ, kêu: mẹ mẹ.
Rụng tym lun rồi. Thì ra được nghe con gọi 2 tiếng “mẹ ơi” lại hạnh phúc đến thế ❤️
P/s: con chưa biết nói….