Điều kiện, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều lý do để các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Tuy vậy vấn đề về giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên thực tế lại tương đối phức tạp và chịu sự kiểm soát rất lớn của nhà nước ta. Với hi vọng các doanh nghiệp nước ngoài có thể tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong bài viết hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị phần tổng hợp các quy định của nhà nước ta về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài hiện nay.
Cơ sở pháp lý
Theo đó pháp luật Việt Nam có quy định, việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, về điều kiện và thủ tục chủ yếu tuân theo quy định chung của luật đầu tư năm 2014 và luật doanh nghiệp năm 2014.
Điều kiện tiến hành giải thể
Theo đó điều kiện tiên quyết để tiến hành giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó là phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác với bên thứ ba. Đặc biệt, doanh nghiệp cần đảm bảo không trong quá trình giải quyết bất kỳ tranh chấp nào tại toà án hoặc các cơ quan trọng tài. 
Về mặt bản chất, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài chính là việc thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, và đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau đó doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể một cách bình thường bằng thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) tại cơ quan hữu quan (Phòng Đăng ký kinh doanh).
Thủ tục giải thể thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài
Trước hết việc quyết định giải thể doanh nghiệp phải được thảo luận và thông qua bởi hội đồng thành viên công ty. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp cần gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh của UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp, công ty đặt trụ sở. Đồng thời, gửi Quyết định giải thể cũng như Biên bản họp này đến cơ quan thuế, người lao động. 
Cuối cùng, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài sẽ kết thúc khi doanh nghiệp đăng Quyết định giải thể của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (ngoài ra quyết định này còn phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp).
Trên đây là phần tổng hợp của chúng tôi về một số lưu ý khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Hy vọng bài viết đã đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích, hiệu quả!
Xem thêm: http://law24h.com.vn/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-ma-ban-nen-biet