Đục khâu da

Đục khâu da
phân biệt đục khâu và lỗ đục tạo ra từ loại đục đó
Phổ thông như hiện tại có 3 loại đục cơ bản để khâu da ( có lẻ 1,2 loại nữa nhưng ko phổ biến )
Đục tròn : đục ra nhưng lỗ đục hình tròn , dạng đục một lỗ thủng và lấy miếng da hình tròn ra khỏi da tạo thành lỗ tròn
Đục trám : đục ra những lỗ đục dạng hình quả trám , dạng đục xuyên qua tạo lỗ nhưng ko lấy mảnh da
Đục xiên : tạo ra lỗ đục hình xiên chéo , tạo ra một đường cắt chéo thì đúng hơn , đường đục ra gọn