Đúng là thời đại công nghệ

Đúng là thời đại công nghệ, cái gì cũng theo trao lưu mà ít khi đọng tâm suy nghĩ. Cũng chả định nói nhưng thỉnh thoảng chờm hớp tí.
Người bán cứ bán, người mua cứ mua. :))
Thiết nghĩ câu chuẩn của nó là
“Bớt nghe – bớt nói – bớt nhìn
Cho tâm thanh tịnh. Cho mình bình an”
Chứ k phải 4 không như bộ tượng 4 chú tiểu kia.
Nếu không nghe sẽ là người điếc – không nói là câm – không nhìn là mù..
Chung quy là làm giàu cho 1 số thành phần và họ đang cười sung sướng vì người mình chả hiểu cái khỉ mốc gì cả .
P/s : Theo quan điểm cá Nhân mình bức tượng 3 chú tiểu mới mang lại ý nghĩa thực sự của nó – và tớ cũng k có ý định bán mặt hàng này .