Giờ này mà còn thức

Giờ này mà còn thức…
hoặc bạn là cú đêm chơi game đang muốn đốt thời gian và sức khoẻ
Cũng có thể bạn đang bay nhảy theo những tiếng nhạc chát chúa…
Hoặc bạn đang cày cuốc vì một điều gì đó lớn lao?
Tương lai do hành động của bạn ngày hôm nay tạo thành!