###GÓCTẢNMẠN###

1  
###GÓCTẢNMẠN###
Các ông ah, các cụ đã có câu:
” Gần mực thì đen.
Gần đèn thì rạng. ”
Thiết nghĩ: đã là điều các cụ nói thì cấm có sai câu nào. Thế dưng mà lại có cái loại người mà t thấy éo đúng tí nào thế mới nhục. Cứ ngỡ rơi đc vào cái đèn nó fai rạng theo nhg mà cuối cùng bản chất nó vẫn ăn ngấm vào máu nên nó vẫn chỉ đen đc mãi thôi, ko rạng, ko sang đc cái thần người . Cái mà ngỡ là tiết kiệm nhg hóa ra nó lại là sự hà tiện.
Mà theo Chamfort: “Người giàu nhất là người tiết kiệm. Người nghèo nhất là người hà tiện” – Chamfort.
Chính vậy nên, ai đang hà tiện đừng hiểu nhầm nhé, hà tiện ko khiến mình giàu lên mà chính sự hà tiện đấy càng làm mình nghèo nàn và thấp hèn.
HÃY LÀ NGƯỜI THÔNG THÁI BIẾT ĐƯỢC ĐÂU LÀ TIẾT KIỆM VÀ ĐÂU LÀ HÀ TIỆN !!!!!
Ps: xin đc nhìn đời bằng mắt đen để đỡ đau mắt