HIỂU QUY LUẬT BỚT TỨC GIẬN

HIỂU QUY LUẬT BỚT TỨC GIẬN
# Đừng lăn tăn, đừng thắc mắc, đừng buồn phiền nữa … người ta chưa hành động đơn giản chỉ vì người ta chưa đạt đủ tình yêu. Hãy làm cho người ta yêu đi, cỡ nào mà người ta không hành động.
# Tình yêu là nguồn năng lượng, càng ít yêu càng ít nguồn năng lượng. Càng nhiều năng lượng thì càng nhiều tiền.
# Tức giận, cảm thấy khó ở, buồn phiền, căng thẳng … là điện trở ngăn dòng năng lượng. Càng ngăn trở dòng năng lượng bao nhiêu thì tiền về ít đi bấy nhiêu.
See Translation