Hình chụp vội vàng chưa kịp chỉnh sửa

1  
Hình chụp vội vàng chưa kịp chỉnh sửa!
Photo by Thái Đăng Bảo
#postershoot #Moitinhdaucuatoi #shewaspretty

14 thoughts on “Hình chụp vội vàng chưa kịp chỉnh sửa

  1. Anonymous Post author

    Thực ra là đạo diễn muốn làm diễn viên mà sợ bị kì thị nên lặng lẽ chụp ảnh sô đíp rồi post mỗi ngày cho thoả nỗi lòng nè Vân An Đào

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *