Hình chụp vội vàng chưa kịp chỉnh sửa

1  
Hình chụp vội vàng chưa kịp chỉnh sửa!
Photo by Thái Đăng Bảo
#postershoot #Moitinhdaucuatoi #shewaspretty