14 thoughts on “Hình up vội vàng chưa qua chỉnh sửa

  1. Anonymous Post author

   E dám tung lên ko? A sẽ huỷ giệt cả thế giới để bảo vệ hình ảnh đẹp của mình!

   Reply
  2. Anonymous Post author

   Trần Nguyễn Bảo Nhân Sao tốn sức vậy A, tiêu diệt mình Em được rồi. A hãy để thế giới Yên :))

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *