Họ nhà tôi có 1 cô con dâu mới

Họ nhà tôi có 1 cô con dâu mới.
Đó là chuyện bình thường…
Nhưng hôm nay giỗ Tổ, nó làm bánh trôi cúng vua Hùng thì mới là bất thường…
Hỏi nó thì nó bảo thấy mỗi cái bánh này là dễ làm…
Mày cúng bánh đó quốc tổ nuốt không trôi đâu con ạ :\