Khi bạn làm từ thiện thì hãy nghĩ rằng mình làm từ thiện

1  
Khi bạn làm từ thiện thì hãy nghĩ rằng mình làm từ thiện. Đừng đắn đo hay lăn tăn rằng mình có từ thiện đúng người hay không! Nếu toan tính và có mục đích cá nhân quá thì còn gì là từ thiện! Vậy nhé! Đi Biển đây! Bye!