Khi bộ film đầu tay sắp hoàn thành

Khi bộ film đầu tay sắp hoàn thành, điều duy nhất tôi muốn nói là lời cảm ơn.
Các nhà tài trợ và hảo tâm. Tôi chẳng có gì cho họ. Họ cho tôi cả một bầu trời khích lệ, cả vật chất lẫn tinh thần.
Bạn bè. Tôi chẳng có gì cho họ. Họ tặng tôi cả một biển muối tình bạn mặn nồng.
Ekip. Tôi chẳng có gì cho họ. Họ đem đến cho tôi cả một sự nghiệp.
Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn…
_Your Director_