Không thể tin được

1  
Không thể tin được.
Mình đã viết xong 30 tập phim của “Mối tình đầu của tôi”
Kết thúc đúng vào 2:30 sáng ngày 29.4.2017
Ghi vào đây để nhớ không quên!