Kính báo:

Kính báo:
Để “BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH”, từ hôm nay 10.04.2017 đến đầu tháng 05.2017, tại hạ xin được loại ra khỏi danh sách (gần 5000 bạn bè) những người như sau: không bao giờ tương tác; không hình ảnh cá nhân; không tên tuổi rõ ràng và không biết kết bạn với tui là để làm gì.. Hehe :-P…
Nếu còn quan tâm, đi ngang xin để lại dấu vết..
Đa tạ! ❤