Kinh doanh không quan trọng bạn đến sớm hay muộn

Kinh doanh không quan trọng bạn đến sớm hay muộn, quan trong bạn đã dám theo đuổi đam mê.
Ai rồi cũng sẽ già, tuổi trẻ chỉ có một lần.
Tuổi trẻ của bạn phải làm, phải cống hiến.
Tuổi trẻ hãy thoát ra khỏi vùng an toàn để đến những vùng đất mới, thử sức kinh doanh, ăn những món mình thích, làm nhưng điều mình nên làm, đi những nơi mình muốn đến.
Tuổi trẻ bạn có quyền được sai, vì bạn có ngày mai, nếu đã có hướng đi thì hãy thực hiện nó.
Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ không bao giờ dám thay đổi như tôi.
Tuổi trẻ DÁM NGHĨ – DÁM LÀM- SẼ THÀNH CÔNG