Ko để ý lắm khi nhiều người nói Chang có nét giống c Trương Ngọc Ánh

Ko để ý lắm khi nhiều người nói Chang có nét giống c Trương Ngọc Ánh…giờ nhìn hình này mới để ý lời mọi người nói.! Ko thể ko tin íiiiii.
Có điều c Trương Ngọc Ánh thì trắng còn Chang đen thui.!
Photo: Huy Quang
Mk: Hoàng Nhật Tiên