Mobi dạo này rất có tâm như tụi “phát xít” Đức

Mobi dạo này rất có tâm như tụi “phát xít” Đức.
Điện thoại hết tiền mới biết bộ mặt thật của nó
==> nạp 20k. Không xài gì hết 20 phút sau ==> còn 4.020 đồng
==> hum sau phải nạp thêm 20k ==> đăng ký 3g hết 3k ==> 10 phút sau điện thoại còn 4.000 đồng.
Xong. 1 tiếng sau thấy báo: tài khoản của bạn đã hết tiền
Đã kiểm tra đủ kiểu. Thuê bao không hề đăng ký dịch vụ tiện ích nào. Nghĩ gọi lên tổng đài hỏi ==> cũng huề vốn tốn thêm tiền điện thoại. Dẹp mịe choa zồi
Và thế, ngày nào cũng phải tốn 20k tiền điện thoại.