Mối tình đầu của tôi chuyển thể từ kịch bản She was pretty

Mối tình đầu của tôi chuyển thể từ kịch bản She was pretty, phiên bản Việt hoá xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu và công việc của bốn nhân vật chính là An Chi, Hạ Linh, Nam Phong và Minh Huy.

6 thoughts on “Mối tình đầu của tôi chuyển thể từ kịch bản She was pretty

  1. Anonymous Post author

    oh, nhìn thấy e mới thấy Bê hợp với vai PV Kim thật đấy :)) Mà đài từ của Bê trên nhiều phim hơi bị gượng gạo. Hy vọng trong phim này sẽ khá hơn 🙂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *