Mốt bây giờ là : Thấp

Mốt bây giờ là : Thấp , tóc ngắn , môi dày , da ngăm , mặt tròn đầy đặn.
Trắng trẻo , cao ráo , 6 packs là xưa rồi.
Ờ ! Tui tự quy định vậy đó !
Ai chịu thì tung tim cho Don , Don đi hát đây !