Một cách giật tít khốn nạn và đầy ngu dốt

Một cách giật tít khốn nạn và đầy ngu dốt.
Với cái cách đếm view trả nhuận bút hoặc sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ này. Nền báo chí CM sẽ đi về mô?
Anh Tuấn 4T có vẻ như vẫn còn hoang mang với cái mớ di sản lẫm liệt này lắm ;)))
See Translation