Năm bạn 20 tuổi

1  
Năm bạn 20 tuổi , bạn có thể không thực sự nhìn thấy những đốm, nhưng những điểm đốm nó vẫn được phát triển trong giai đoạn này và sẽ xuất hiện trong những năm sau đó.
SK-II vừa ra mắt một sản phẩm có thể giúp ngăn ngừa các đốm và điện toán trứoc đốm nâu.
Đây là serum GenOptics SPOT ESSENCE làm trắng tầm soát điểm đốm & chăm sóc da.
Nám
Thâm
Đốm nâu
Da sạm màu
Nghiên cứu dài hạn của nhà sáng chế #SKII này sẽ giúp da bạn k còn nỗi lo.
✍ SPOT ESSENCE 50ml