Nếu có 2 công việc dưới đây lương bằng nhau bạn sẽ chọn công việc nào

Nếu có 2 công việc dưới đây lương bằng nhau bạn sẽ chọn công việc nào?
1.Mưa bão vẫn phải đội mưa đi làm
2. Ngồi nhà online làm việc.
Mem nào muốn biết công việc số 2 ntn inbox tớ chỉ cách nhé.Hứa sẽ giúp bạn kiếm thêm thu nhập 5-7tr sau 3-5/tháng lviệc nghiêm túc.
See Translation