Nếu đã lấy việc người khác làm để đem ra chỉ trích họ

Nếu đã lấy việc người khác làm để đem ra chỉ trích họ
Hôm trước , hôm sau bạn làm thì tốt nhất đừng nên chỉ trích họ , tại vì sao chỉ trích cái sai của họ mà mình cũng lại lao đầu vào , họ sống với bạn như thế nào thì bạn tự hiểu , vì họ chẳng bao h nói gì bạn , còn người nói gì với bạn thì cũng chẳng ra gì vì có sống tốt với người đo đi nữa thì sau này họ cũng quay lưng mà cắn
Ồ nô ! Mọi người đừng khuyên mình là xử lý khi chó cắn mình ! Vì chó cắn mình mình cứ xích nó lại là xong , còn mình sống sao nhận vận , có những kiểu người thảo mai kiểu đó thì cũng chả làm được việc gì nên tốt nhất tránh xa ra thôi , nhưng không vì 1 con người như v mà mình thay đổi !
sống chắc gì đã tốt hơn ai mà dùng từ khinh với ngkhac
Không ai hơn ai cả và đó là cách sống của mỗi người , mỗi người cuộc sống riêng và nếu vì ch cá nhân mà chèn ép để chơi xấu thì bạn tự nhìn lại đi , hôm trước bạn biểu dè ngkhac như thế nào thì hôm nay bạn nhân như vậy đó , hôm nay ngkhac cũng nói bạn không ra gì , đời có vay có trả mà
Cứ sống đúng nghĩa ai làm gì mặc ai
See Translation