Ngoài thơm bím

Ngoài thơm bím, sạch bím, giờ Thi đã có cả hồng bím và se khít bím. Hihi. Hàng ” Oppa ” chuẩn 100% nhé☺️☺️
Thoa đến đâu, thơm , hồng và khít khịt đến đấy. Ck chỉ có mê sml thôiiii
Giá chỉ 150k/ vỉ
Ib để dc tv nhá
**