Nhật ký hành quân đại đội của bố

Nhật ký hành quân đại đội của bố
Ngày…tháng…năm
Anh em nuôi quân trong lúc đi kiếm rau và củi, nhặt được cái vỏ đạn 105 ly của Mỹ, đem đổi cho dân được 3 con chó cải thiện
=))
\\ Đợt này vài năm trước, Liên Minh Ăn Thịt Chó đang loạn đả chí chết với các bạn chó quyền thì phải.
Ai thắng thì tất cả đều rõ đấy.