NỤ CƯỜI BẰNG SỨ

NỤ CƯỜI BẰNG SỨ
Hôm nay bạn chụp ảnh nhắn là bây giờ bọn em chụp anh đã dễ hơn rồi. Tất cả là nhờ bác sỹ Nguyễn Đức Tuyên.
Nụ cười đã không còn đen như ngày xưa vì có bộ răng sứ. Cười tươi hơn thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.