Nước Nhật thần thánh của các bạn đây ạ

Nước Nhật thần thánh của các bạn đây ạ. Thành tích nhổ lúa trồng đay làm 2 triệu người chết, sập cầu cần thơ chết mấy chục người, gây ra nạn thảm sát nam kinh hàng trăm ngàn người chết, sử dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục trong chiến tranh giờ đứa nào sang Hàn mà nói tha thứ cho Nhựt thì chúng vả hết đường về quê mẹ.
Bây giờ chúng tuyển một đội quân cu li thất học nhưng thích hốc phân sang làm culi cho nó rồi quay lại xem động bào là xứ sớ ” không văn minh”