Ông Quân khẳng định đất đang trồng chuối là đất mà gia đình đã khai hoang từ những năm 1980

Ông Quân khẳng định đất đang trồng chuối là đất mà gia đình đã khai hoang từ những năm 1980. Vậy là đất của ông Quân đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên ngầm bán cho Công ty TNHH Chí Linh rồi.
Bởi vậy tên “Côn đồ” Đỗ Văn Chí – Giám đốc Công ty TNHH Chí Linh, được chính quyền bảo kê nên mới dám ăn nói ngang ngược.
Tính Võ