Ông Quân khẳng định đất đang trồng chuối là đất mà gia đình đã khai hoang từ những năm 1980

Ông Quân khẳng định đất đang trồng chuối là đất mà gia đình đã khai hoang từ những năm 1980. Vậy là đất của ông Quân đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên ngầm bán cho Công ty TNHH Chí Linh rồi.
Bởi vậy tên “Côn đồ” Đỗ Văn Chí – Giám đốc Công ty TNHH Chí Linh, được chính quyền bảo kê nên mới dám ăn nói ngang ngược.
Tính Võ

7 thoughts on “Ông Quân khẳng định đất đang trồng chuối là đất mà gia đình đã khai hoang từ những năm 1980

  1. Hồng Thị Trà

    Ban ngày ban măt không làm – đợi đêm xuống trở thành kẻ gian còn chi biện bạch – dù mình có làm đúng.
    Pháp luât ở đâu – mà cần xử dụng luât rừng vây nè trời.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *