Rạng sáng #Share lại để NGHIÊM KHẮC với bản thân hơn

Rạng sáng #Share lại để NGHIÊM KHẮC với bản thân hơn, mình chỉ có 24h/ngày thôi…
TẬP TRUNG là bí mật VĨNH CỮU của mọi THÀNH CÔNG!
Bạn không cần có tài năng thiên bẩm để THÀNH CÔNG.
Bởi những người TÀI NĂNG NHẤT trong số những người TÀI NĂNG chính là sự TẬP TRUNG.
Ai cũng có 24H mỗi ngày nên thời gian KHÔNG HỀ quý giá. THỨ QUÝ GIÁ phải là SỨC MẠNH của thời gian.
Nếu TẬP TRUNG 20% thời gian thì sẽ tạo ra ít nhất 80% KẾT QUẢ, giả sử bạn TẬP TRUNG 100% thì KẾT QUẢ sẽ NHƯ THẾ NÀO?
TẬP TRUNG không chỉ là nói có với những VIỆC CẦN THIẾT, mà còn phải nói KHÔNG với hàng trăm thứ khác dù cho chúng có ích.
Nếu cùng lúc, bạn đuổi theo 2 con thỏ, bạn chắc chắn mất cả 2.
Người ta nói rằng, nếu bạn dám mơ ước thì ước mơ sẽ thành hiện thực, nhưng nếu bạn không biết TẬP TRUNG vào đúng việc để thực hiện thì ƯỚC MƠ đó cũng chỉ để “NGẮM”.
MỤC TIÊU của bạn là gì? hãy TẬP TRUNG vào những thứ giúp bạn đạt được MỤC TIÊU ĐÓ.
KHAO KHÁT của bạn là gì? hãy TẬP TRUNG cho đến khi thoả mãn được KHÁT KHAO.
Khi TẬP TRUNG vào CƠ HỘI, thì chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn, càng chú ý vào RẮC RỐI, thì chúng sẽ càng xuất hiện.
Nếu cứ dừng lại mà NÉM ĐÁ vào những con chó đang SỦA bên đường, BẠN SẼ MÃI KHÔNG BAO GIỜ TỚI ĐÍCH.
Đừng nói bạn KHÔNG THỂ TẬP TRUNG vì những tác động bên ngoài, chừng nào việc TẬP TRUNG còn thuộc phạm trù Ý THỨC thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn.
Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ƯU TIÊN hàng đầu.
NGHIÊM KHẮC với bản thân và LOẠI BỎ hết tất cả những NHÂN TỐ làm cho bạn PHÂN TÂM.
Bạn sẽ không biết được NĂNG LỰC thực sự của mình CAO đến mức nào cho đến khi bạn TẬP TRUNG!