RẤT NHIỀU B HỎI BÁN CÙNG NHƯNG CHỈ CẦN BẢO NHẬP HÀNG LÀ LẠI THÔI

RẤT NHIỀU B HỎI BÁN CÙNG NHƯNG CHỈ CẦN BẢO NHẬP HÀNG LÀ LẠI THÔI
— LÝ DO: – Các Bạn SỢ K bán được ???
– 10 bạn Nhập Hàng Thì 9 bạn Bán Hết
— 9 bạn k Nhập Lm ctv Thì 10 bạn k bán được
#Tại #Sao:
– Thứ1: Các Bạn đợi Gom đơn để lấy sỉ cho rẻ. ĐỢI CÁC BẠN GOM ĐỦ.Khách HỦY ĐƠN
Nếu các Bạn Lấy hàng về có phải là đi giao liền. Chốt đơn hiệu quả k??
–Thứ 2: Bạn k Lấy hàng về. Bạn k sử dụng ?? AI tin tưởng Sp Bạn tốt mà mua ????
– Thứ 3: HÀNG CÓ SẴN. HÀNG LÀ TIỀN. MÀ TIỀN THÌ XÓT. NÓ SẼ THÔI THÚC BạN ĐĂNG BÀI. BÁN. BÁn Hết Số lượng có. Và thế là giải quyết tốt
— BÁN HÀNG MÀ K NHẬP HÀNG NHƯ KIỂU BẠN ĐI VÀO QUÁN PHỞ. KÊU BÁT PHỞ. NHƯNg chủ Thì CHƯA ĐI CHỢ