Sáng nay ngồi bên thềm nhìn sang bên kia đường phố thấy chùm phượng mồ côi nấp sau cành lá bỗng dưng kỷ niệm tuổi đầu đời ùa ập tràn về và mấy câu thơ thẩn dưới đây ra đời

Sáng nay ngồi bên thềm nhìn sang bên kia đường phố thấy chùm phượng mồ côi nấp sau cành lá bỗng dưng kỷ niệm tuổi đầu đời ùa ập tràn về và mấy câu thơ thẩn dưới đây ra đời
CHÙM PHƯỢNG MỒ CÔI
Tôi lỡ hẹn với một mùa phượng đỏ
Để rồi xa biền biệt không về
Em chờ đợi qua bao mùa phượng nữa
Để bỏ quên cả tuổi tóc thề .
Cuối mùa phượng 2017