Sẽ bán những quyển kịch bản đẹp như một tiểu thuyết diễm tình này

1  
Sẽ bán những quyển kịch bản đẹp như một tiểu thuyết diễm tình này! Ai mua không? #kichban #moitinhdaucuatoi