Sống sao ở một đất nước mà người Lương Thiện

Sống sao ở một đất nước mà người Lương Thiện, Chính Trực được xếp vào loại thế lực thù địch, và có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào?
Làm người lương thiện mưu sinh đã vất vả, luôn phải bị áp lực thuế cao nhất châu Á, phải đối phó với tiêu cực từ các cơ quan quản lý, căng thẳng vì các đối thủ cạnh tranh bẩn luôn cài bẫy chơi xấu, làm từ thiện thì không được đưa vào chi phí, nuôi con thì ăn gì cũng sợ bị đầu độc… Sau mỗi ngày 18h cố gắng để làm tốt tất cả, mà vẫn sống có nhân cách không bị tha hoá trong xã hội đó, thì sẽ trở thành cái gai trong mắt chính quyền.
A đù, tốt hả cho mày chết!